Geschiedenis

De geschiedenis van het Lyceum

Hoe het begon

In 1924 richtte de kloostergemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand onder impuls en met medewerking van E.H. Honoré Maes het Lyceum-Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen op. De stichters wilden uitdrukkelijk een stap zetten in de vervlaamsing van het secundair onderwijs door de oprichting van de eerste Kortrijkse meisjeshumaniora, de eerste middelbare school in Vlaanderen met het Nederlands als voertaal. E.H. Maes stelde al bij de aanvang voorop: Opvoeden is … een levenskwestie.”

Vanaf 1930 werd de middelbare school tot Moderne Humaniora omgevormd. Tegelijkertijd werd ook de Grieks-Latijnse opgestart.

Een groeiende schoolbevolking maakte het mogelijk een volledige waaier van studierichtingen uit te bouwen. De stichters van onze school wilden degelijk christelijk en algemeen vormend onderwijs uitbouwen. Zij wensten uitdrukkelijk dat de leerlingen een stevige sociale, culturele vorming zouden krijgen en dat de creativiteit van de jongeren gestimuleerd zou worden. Sinds de invoering van het gemengd onderwijs op 1 september 1996 richt onze school zich zowel op meisjes als op jongens. Een ploeg enthousiaste medewerkers spant zich elke dag in om Vlaanderen zijn plaats te geven in onze onderwijsregio.

Leieland

Op 1 september 2000 werd de vzw Leieland boven de doopvont gehouden. De Inrichtende Machten van het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, het Sint-Niklaasinstituut Kortrijk, het Sint-Theresia-Instituut, het Stella-Marisinstituut en het Sint-Niklaasinstituut Gemeente Zwevegem namen op dat moment de beslissing om één schoolbestuur te vormen.

De vijf scholen groeiden steeds meer naar elkaar toe en er werd werk gemaakt van een centralisatie op logistiek en pedagogisch vlak.

Leielandscholen

In februari 2008 nam het schoolbestuur de beslissing om de naam vzw Leieland om te vormen tot vzw Leielandscholen. Een nieuwe naam voor een sterke scholengroep die een grote waaier aan studierichtingen aanbiedt in aso, tso en bso.

In september 2011 werd een gemeenschappelijk logo gelanceerd voor de Leielandscholen.

RHIZO

In 2015 werden de Leielandscholen omgedoopt tot Katholieke Scholengroep RHIZO. Het Lyceum OLV Vlaanderen maakt samen met het College Zwevegem, de Hotelschool Kortrijk, de Lifestyleschool Kortrijk, de Sportschool Kortrijk, de Zorgkrachtschool Kortrijk, de Secundaire freinetschool tvier, VIVES HBO5 Verpleegkunde Kortrijk, VIVATO Kortrijk, Hoge Kouter Kortrijk en Lage Kouter Kortrijk deel uit van RHIZO.

Als RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen delen we de missie en visie van de Katholieke Scholengroep RHIZO. Gebaseerd op respect en betrokkenheid biedt RHIZO inspirerend onderwijs aan dat jonge mensen ertoe aanzet om democratisch burgerschap op te nemen in de samenleving, om hun talenten te ontplooien en om sterk in het (samen)leven te staan. Hiervoor werken we binnen RHIZO elke dag aan een verbindende (leer)omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en uitgedaagd wordt om te groeien in kritisch denken, creativiteit en empathie.